SALON ZA BIOENERGETSKE TERAPIJE I MASAŽU TELA

KRATKA ISTORIJA BIOENERGETSKE MEDICINE

Kratka istorija bioenergetske medicine

 

-2800 god. pre n.e. nastalo je najstarije medicinsko delo na svetu NEI CHING-Knjiga

unutrašnjeg.

 U njoj je opisan mrežni sistem energetskih tokova organizma gde su postavljeni principi

lečenja kroz

delovanje na ljudsko biopolje.

-1940 god. Vol (Voll) dokazuje različitosti u karakteristikama akupunkturnih tačaka u

zavisnosti od stepena

disfunkcije oštećenog organa.

-1949 god. Niboje (Niboyet) pokazuje promene u provodljivosti kože na mestu akupunkturnih

tačaka i time

potvrđuje njhovo postojanje.

-1970 god. Morel (Morell) otkriva mogućnost snimana signala iz tela i mogućnosti njihovog

odvajanja I i

obrađivanja.

-1973 god., dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, profesor Pop (Popp) je konstruisao aparat

za merenje

elektromagnetnog ćelijskog potencijala.

-1977 god. Prigožin (Prigogine) je dobitnik Nobelove nagrade iz oblacti fizike, tj. za

istraživanje entropije biofizičkog polja.