SALON ZA BIOENERGETSKE TERAPIJE I MASAŽU TELA

Terapija bioenergijom

                                                               

Terapijama bioenergijom se može pomoći kod mnogih zdravstvenih poremećaja i problema:

 - kod lošeg raspoloženja,

- pomanjkanja energije,

- pada imuniteta

- hroničnog umora

- kod prehlada

- alergija

- autoimunih oboljenja

– hormonalnih poremećaja

- impotencije,

- problema sa kožom,

- rana, uganuća i povreda,

- glavobolja i migrena,

- pomanjkanja samopouzdanja,

- gubljenja pamćenja,

- narušenih funkcija kardiovaskularnog sistema,

- reumatskih oboljenja,

- diskus hernija i mnogih drugih disfunkcija kod kičme

- raznih oboljenja i mnogih drugih poremećaja unutrašnjih organa

- priprema pre operacije

- oporavak posle operacije.

 

Bioenergija je iscjeljujuća energija i ona se može primenjivati na odrasle,decu i životinje..
To je veoma blaga, sigurna, potpuno, nenasilna terapija.

Isceljujuća energija se usmerava nežnim dodirom ili na daljinu od tela i do 1.5 metar pa i više. Telepatijom se može raditi i na daljinu.

Terapijama bioenergijom možemo postići pozitivne rezultate na fizičkom, mentalnom i

emocionalnom nivou.

 

STRES je glavni okidač kod mnogih poremaćaja koji nastaju kao odraz pogrešnog načina života.
Način života donosi nam svakodnevno nagomilavanje stresa, kao reakcije na događaje koji nam, iz bilo kog razloga, ne odgovaraju.

Svaki put kada čovek, kao odgovor na neprijatnu situaciju, odreaguje stresom, dolazi do skladištenja frustracija u telu. I vremenom, u telu se skladište veće količine stresa, koje možemo da uporedimo s mentalnim smećem koje zagađuje telo.

Nagomilani stres sprečava normalan protok energije kroz telo i postaje podloga za stvaranje bolesti.

Što je više stresa, to više slabi prirodni odbrambeni mehanizam u telu, a time se omogućava proizvodnja drugog faktora, odgovornog za loša psihička stanja i bolest, a to su teške misli i emocije.
Kombinacija stresa, teških misli i nepravilnih emocija neminovno dovodi do nekog zdravstvenog poremećaja.

 

Svaki takav proces, prvo se događa na energetskom nivou, a potom se prenosi I na fizičko telo..
Sve što se svakom od nas tokom dana događa je prolaženje kroz različite životne situacije. Kada se nađemo u situaciji za koju znamo rešenje, nakon prolaska kroz tu situaciju, uglavnom o njoj više ne razmišljamo i nastavljamo funkcionisati bez stresa.

 

Kada se nađemo u situaciji za koju ne znamo rešenje, tada kažemo da imamo problem.

Problem sam po sebi ne postoji, to je uvek situacija u kojoj se ne snalazimo, odnosno za koju nemamo odgovor. Međjutim, naša energetska struktura je takva, da smo zahvaljujući njoj osigurani da u svakoj situaciji sebi možemo pomoći, samo se znanje o tome potisnulo.

U energetskoj strukturi nosimo odgovore za svaku situaciju u kojoj se tokom života možemo snaći. Taj deo možemo nazvati oblast sveznanja i možemo ga zamisliti kao veća posuda puna sitnih mehurića. U svakom mehuriću nalazi se odgovor odnosno uputstvo kako I što jednostavnije i bezbolnije proći kroz neku životnu situaciju. U svakodnevnim situacijama funkcionišemo preko racija.
Područje racija i područje sveznanja nisu na istom mestu. Kako bismo lakše predstavili tu sliku, zamislimo da se racio nalazi u području glave, a područje sveznanja niže u telu u solarnom pleksusu. Kada se nađemo u nekoj situaciji potrebno je da mehurić iz područja sveznanja ispliva do racija i da nam da odgovor potreban za rešavanje te situacije. Tako funkcionišemo kada je protok energije usklađen s prirodnim zakonima.

Međutim, prostor između područja sveznanja i racija je deo nas u koji takođe stresove, odnosno pun je energetskih gomila koje onemogućavaju normalan protok informacija. Tada se događa da satima ili danima razmišljamo kako da rešimo problem i činimo to sve dok onaj mehurić, odnosno informacija ne uspe da se probije između stresova od područja sveznanja (solarnog pleksusa))do racija.

Vreme koje je potrebno za dolazak informacije iz područja sveznanja do racija, odnosno do rešenja tzv. problema, najbolji je pokazatelj koliko je telo pretrpano stresovima.
Napajači telo Univerzalnom životnom energijom reprogramiraju se svi stresovi u telu I omogućava se pravilan protok energije i informacija, te na taj način u svakom trenutku života možemo dobiti potrebnu informaciju iz područja sveznanja na područje racija, a čime uveliko olakšavamo svakodnevni život.

Primenom bioenergetske terapije se oslobađamo nagomilanih stresova I na taj način kroz svoje životne situacije prolazimo bez velikih problema. Život postaje jednostavniji, lakši i lepši.


Svaki put, kada registrujemo da imamo problem, stvaramo i dodatni stres kroz ljutnju, brigu, te se još više blokiramo i još teže funkcionišemo. Zbog toga je poželjno da bioenergetske terapije koristi svako ljudsko biće, sa svrhom olakšavanja svakodnevnog živlota I oslobađanje od stresa. Živeti u skladu s prirodnim zakonima odnosno u ljubavi, zdravlju i blagostanju znači živeti bez stresa. Primenom bioenergetske terapije najviše se postiže upravo na tom nivou.

Gore opisani postupci govore o mogućnosti rešavanja zdravstvenih i ostalih problema kada oni već postoje. Međutim, ova tehnika deluje i preventivno, jer takođe sprečava pojavu bolesti i stvaranje neprijatnih situacija u životu.

 

Ako radom na energetskom nivou uklonimo poremećaj u protoku energije, tada se taj poremećaj nikada neće ni spustiti na fizički nivo, odnosno do fizičkog oboljenja nikada neće ni doći zato što se svaki poremećaj prvo manifestuje na energetskom polju (auri),a zatim na fizičkom nivou tela.

To je ono, što bioenergetske terapije nude pre svega, jer pružaju mogućnosti življenja bez bolesti i neprijatnih situacija.

Postoje pozitivne i negativne misli, a oni deluju na principu vibracija - ukoliko mislimo pozitivno šaljemo pozitivnu energiju, ukoliko mislimo negativno takva će nas energija i okruživati.

Dakle mislimo pozitivno i uživajmo u životu.

Zato je veoma važno da imamo holistički pristup zdravlju.