SALON ZA BIOENERGETSKE TERAPIJE I MASAŽU TELA

Holistički pristup zdravlju

Holistička medicina- celokupni pristup zdravlju

 

Holistička medicina uvažava um,duh i telo i pristupa čoveku kao skup energetskih oblika i

vibracija.

 

Holizam- podrazumeva pronalaženje i uklanjanje unutrašnjih i spoljašnjih izvora koji remete

normalne energetske tokove, a zatim i nadoknadu tog energetskog deficita radi uspostavljanja

ravnoteže.

 

Bioenergetsko lečenje je deo hiljadugodišnje mudrosti istočnjačkog načina lečenja.


                                   


  Nikola Tesla je rekao: „Kada osmotrim sva dostignuća, pa i ona u kojima sam ja učestvovao,

potpuno sam uveren da je i naš Tvorac na elektromagnetskim osnovama sagradio ovu

planetu.“

Energetski način lečenja je kroz vekove menjao svoju formu i vrstu primene da bi tek u 20. veku

postao predmet naučnih istraživanja, preko elektroakupunkture, kvantne fizike do kibernetske

tehnologije.

 

Šta to praktično znači?

 

Postoji definicija redosleda nastajanja bolesti.  Prvo nastaje disharmonija u vibracijama

energetskog polja organizma, a zatim sledi patološka promena na nivou ćelija i organa.

Da bi otpočelo lečenje, čovek mora da pokrene promenu svoje svesti što u praksi znači promene u

našim navikama na svesnom nivou.

Otkrivanje disharmonije u biopolju čoveka i njegovo ozdravljenje, tj. njegovo vraćanje u prirodno

stanje harmonije sklada, jesu cilj ovakvog načina lečenja .


To znači održavanje ljudskog organizma u punom potencijalu, odnosno:

    - konstantnu energiju

- mentalnu bistrinu

- otpornost na stres i infekcije

- emocionalnu ravnotežu

- dobru fizičku kondiciju

- zdrav način ishrane

 

I na taj način odsustvo bolesti.